PDM Kabupaten Banyuwangi - Persyarikatan Muhammadiyah

 PDM Kabupaten Banyuwangi
.: Home > PCM Pakis

Homepage

PCM Pakis

SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH
PAKIS DUREN BANYUWANGI PERIODE 2011/2015
 
Penasehat    : Nuryasin Suud
                           H. Nuryasin Salman
                           Balillah Muhtar
 
Ketua                : Mursidi, S.Pd
Wakil Ketua I    : Mahsun Setiono, S.Pd
Wakil Ketua II   : Agus Wahyudi, SH
Wakil Ketua III : Amrullah, S.Kes
Wakil Ketua IV : Abdul Muhit, SE
 
Sekretaris          : Muhktar Efendi, SE
 
Bendahara         : Imam Sucahyo
 
Pembina Majelis – Majelis
1.      Majelis Pelayanan Sosial Dan Zis
      Ketua          : Mahsun Setiono, S Pd
      Sekretaris    : Kardi AMd.Kep
      Anggota       : Hariyadi,S Pd / Mundirin / Pupung, SE / Aenuri
 
2.      Majelis Wakaf Dan Keharta Bendaan
      Ketua          : Agus Wahyudi, SH
      Sekretaris    : Ahmad Rosydi, S Pd
      Anggota       : H. Hariyadi, MM / Maepuri / Sanuri
 
3.      Majelis Tarjih
      Ketua          : Amrullah, S.Kes
      Sekretaris    : Drs. Muhlisin
      Anggota       : Alwan Muslih / Ashabul Kahfi / Bahrin Ahmad
 
4.      Majelis Ekonomi Dan Wira Usaha
                     Ketua          : Abdul Muhit, SE
      Sekretaris    : Rusdi, MM
      Anggota       : H. Sumarjo / Ahmad Zidni / Subechi
 
5.      Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah
      Ketua          : Munaji,S Pd
      Sekretaris    : Siswanto,S Pd
      Anggota       : Ir. H Nanang / Rusdi Thoha, S Pdi / Kusnadi,S Pd
 
 6.      Majelis Tabligh
      Ketua          : Samuri,S Pdi
                 Sekretaris    : Bambang Kuntadi
                 Anggota       : Hilmi, MZ. Sag / Sumardi,S Pd / Abdul Hamid
 
7.      Majelis Pengkaderan
      Ketua          : Taufiq Rochman
      Sekretaris    : Ilham Suzatmiko, S Pd
      Anggota       : Drs. Abdul Kholik / Moh. Kholis / Mursidi
 
Badan  / Lembaga Pembantu Persyarikatan
1.   Lembaga Pembina Dan Pengawas Keuangan
Ketua      : Supriono, S Pd
Anggota : H. Hasan Ali / Syamsu Bahrun
 
2.   Lembaga Pembina, Pengawas Kinerja Pimpinan Dan Karyawan
                     Ketua      : Drs. H. Mursidi Muhtar
                     Anggota : Drs. H. Abu Mansur / Drs. H. Syamsudin
 
Dalam perjalanan kepengurusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Periode 2011 / 2015 adanya sedikit perubahan structural kepengurusan demi lancarnya organisasi diantaranya,
1) Majelis Dikdasmen        : Ketua ( Semula ) : Kusnadi,S Pd . Diganti Munaji, S Pd.
                                       Sekretaris ( Semula ) : Munaji, S Pd. Diganti Siswanto, S Pd
 
2) Majelis Kader                : Ketua ( Semula ) : Siswanto, S Pd. Diganti Taufiq Rochman
                                       
3)    Wakil Sekretaris                   : ( Semula ) :  Taufiq Rochman. PCM Mengangkat Sekretaris Executif untuk     
                                                                   membantu tugas sekretaris : Sumantri Rio Utomo
 
Selama Awal Periode satu tahun kepengurusan sudah mengadakan rapat pimpinan 10X, rapat kootdinasi 4X, surat masuk ke PCM 14 surat, surat keluar dari PCM 43 surat.
 
Laporan Majelis Wakaf
 
No
Nama
Letak
Luas
Sertifikat
Manfaat
Asal
1
PCM Pakis Duren
Pakis Duren
3.300M2
Sertifikat
Dalam bentuk Sawah untuk kegiatan organisasi
H. Marjuki
2
PCM Pakis Duren
Pakis Duren
3.480M2
Sertifikat
Ma’rupin
3
PCM Pakis Duren
Pakis Duren
6.800M2
Sertifikat
Hairudin
4
PCM Pakis Duren
Pakis Duren
7.700M2
Sertifikat
Mak H.Dullah
5
PCM Pakis Duren
Pakis Duren
3.540M2
Sertifikat
Aripin
6
PCM Pakis Duren
Pakis Rowo
½ Hektar
Belum
Su’ud
7
PCM Pakis Duren
Pakis Rowo
½ Hektar
Belum
Mukmin
8
PCM Pakis Duren
Pakis Rowo
¾ Hektar
Belum
Kokam
9
PCM Pakis Duren
Pakis Rowo
½ Hektar
Belum
PKU
10
PCM Pakis Duren
Pakis Sugo
1.1/2 Hektar
Belum
Sumber
11
PCM Pakis Duren
Pakis Duren
½ Hektar
Belum
Yahmunah
12
PCM Pakis Duren
Pakis Duren
2.010 M2
Sertifikat
Masjid
H. Zainudin
13
PCM Pakis Duren
Pakis Duren
2.010 M2
Belum
Mushallah Darussalam
H. Zainudin
14
PCM Pakis Duren
Pakis Jabon
2.010 M2
Belum
Mushallah Jabon
H. Zainudin
15
PCM Pakis Duren
Pakis Duren
2.010 M2
Belum
Mushallah Aisyah
Ubaidah
16
PCM Pakis Duren
Pakis Pelampang
2.720 M2
Belum
Kebun
H. Dul Azis
17
PCM Pakis Duren
Pakis Sugo
10.000 M2
Belum
Kebun/lapangan
H. Nurdin
18
PCM Pakis Duren
Pakis Sugo
227 M2
Belum
Tanah Kapling
Hj. Rukaiyah
19
PCM Pakis Duren
Pakis Duren
190 M2
Belum
Kantor PCM
Slamet Wahyudi
20
PCM Pakis Duren
Pakis Duren
470 M2
Belum
TK ABA
Pajri
21
PCM Pakis Duren
Pakis Duren
4.100 M2
Belum
SDM 2
Basuni
22
PCM Pakis Duren
Pakis Sugo
4.100 M2
Belum
BTM
Basuni
 
Laporan Majelis Tabligh
 
I.
No
Nama
Alamat
Dikelola Ranting
Jumlah jama’ah
1
Masjid Al Jihad
Pakis Pelampang
Pakis Pelampang
90
2
Masjid At Taqwa
Pakis Duren
Pakis Duren
90
3
Masjid Al Firdaus
Sumberejo
Sumberejo
60
4
Mush. Al Hidayah
Pakis Pelampang
Pakis Pelampang
50
5
Mush. Nurul Kahfi
Pakis Pelampang
Pakis Pelampang
50
6
Mush. Darusalam
Pakis Duren
Pakis Duren
50
7
Mush. Aisyiah
Pakis Duren
Pakis Duren
40
8
Mush. Baburrahmah
Pakis Jabon
Pakis Duren
40
9
Mush. Al Mutaqin
Pakis Sugo
Pakis Sugo
60
 
Laporan Nama Mubaligh
II.
No
Nama
Usia
Pendidikan
Telp/Hp
NBM
1
Hilmi Marzuki, S.ag
50
S1
428537
763145
2
Rusdy Thoha, S PdI
59
S1
427691
521443
3
Mursidi, S. Pd
46
S1
410150
763125
4
Amrullah,S. Kes
38
S1
 
1082579
5
Munaji, S. Pd
42
S1
 
767811
6
Ashabul Kahfi
74
Pontren
 
-
7
Drs. Moh. Kalyubi
65
S1
411874
601188
8
Alwan Muslih
69
Pontren
411925
532945
9
Drs. H. Abu Mansyur
58
S1
426686
469677
10
Drs. H. Mursidi
62
S1
426931
601184
11
Drs.H. syamsudin
63
S1
428659
501183
12
Samuri,S. PdI
54
S1
0852361951
696246
  
III.
Pengajian Santri
Ø TKA                  : 3 Buah
Ø TPA                   : 3 Buah
Ø TQA/MADIN    : 2 Buah
Ø USTADZ           : 14 Orang
Ø USTADZAH     : 17 Orang
Ø Jumlah Santri    : 417 Orang
 
Laporan Majelis Dikdasmen
 
No
Nama
Jumlah Guru/Karyawan
Jumlah Siswa
Alamat
1.
SD Muhammadiyah 2
12 Orang
240 Siswa
Pakis Duren
2.
MTs Al-Hikmah
14 Orang
80 Siswa
Pakis Pelampang
 
 
Laporan Jumlah Anggota
 
No
Ranting
Ber KTA
Belum Ber KTA
Jumlah
1.
Pakis Pelampang
38
533
571
2.
Pakis Duren
142
505
647
3.
Pakis Sugo
42
510
552
4.
Sumberejo
9
36
45
 
Jumlah
231
1.584
1.815
 
Laporan Ranting Binaan
 
No
Ranting
Ber KTA
Belum Ber KTA
Jumlah
1
Banjarwaru
69
48
117
2
Telemung
37
15
52
3
Pesucen
29
14
33
 
Jumlah
125
77
202
 
Laporan Majelis Pelayanan Sosial Dan Zis
 
Perolehan Zakat Dan kurban
Tahun 2011                   : Zakat Fitrah   : 5.655 Kg
                                       Kurban          : 22 Ekor Sapi
                                                               20 Ekor Kambing
Di bagikan lepada 1.350 Kk,
 
Perolehan Zis ( Zakat Infaq Sodaqoh )
Desember                      : Saldo             : Rp. 650.000,-
Februari                         : Saldo             : Rp. 1.000.000,-
 
Panti Asuhan Budi Mulya
Laki                               : 23 Anak
Perempuan                    : 11 Anak
Jumlah Anak Asuh       : 34 Anak
Pengasuh                      ; Bahrin Ahmad
 
Majelis Ekonomi Dan Wira Usaha
 
Ø Mengelola BTM
             
Majelis Tarjih
 
Ø Mengadakan Kajian – kajian Islam

Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website